natuurvergunning: aanvraag

Vergunning in het kader van het Natuurdecreet voor het wijzigen van vegetaties en/of kleine landschapselementen door aanplanting.

Voorwaarden

 

Procedure

  • Indienen natuurvergunningsaanvraag bij de balie leefomgeving
  • Ontvangen beslissing vergunning/weigering

Wat meebrengen

Natuurvergunningsaanvraag in drievoud met de nodige bijlagen

Bedrag

25 euro

Regelgeving

 

Contactinformatie