akte van splitsing/ verkoop/ schenking: aanvraag vergunning

Vergunning voor de verkoop en/of splitsing en/of schenking van een onroerend goed waarvoor geen verkavelingvergunning vereist is.

Voorwaarden

 

Procedure

  • Opsturen brief met plan van de splitsing/verkoop/ schenking door notaris
  • Ontvangen vergunning/weigering

Bedrag

gratis

Regelgeving

 

Contactinformatie