verblijfsdocument: aanvraag

Een verklaring van inschrijving (Elektronische verblijfskaart type E) en een document ter staving van duurzaam verblijf (Elektronische verblijfskaart type E+) zijn vergunningen voor een buitenlandse burger met een EU/EER- nationaliteit die voor een langere periode (+3 maanden) in België wenst te verblijven.

Het gaat hierbij om EU/EER- inwoners die:

 • de procedure gezinshereniging met een Belg of EU/EER -vreemdeling doorliepen en een gunstig advies kregen;
 • op basis van arbeid in loondienst of zelfstandige arbeid, of als rentenier de vestigingsprocedure tot een goed einde brachten;
 • geen vestigingsaanvraag kunnen doen, maar die vijf jaar ononderbroken in België verbleven en werkgeverscontracten kunnen voorleggen;
 • studeren in België.

Voorwaarden

 • Een E of E+ kaart is vijf jaar geldig (behalve voor studenten), en kunt u op de gemeente automatisch laten vernieuwen (afgifte van een nieuwe kaart is geldig voor vijf jaar). 
 • De eigenaar van een elektronische verblijfskaart, type E is ingeschreven in het vreemdelingenregister, de eigenaar van een elektronische verblijfskaart type E+ is ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • U kunt dit document reeds verlengen zes maanden vooraleer de geldigheidsduur ervan verloopt maar meestal wordt u automatisch opgeroepen d.m.v. een brief van de gemeente.
 • Na 5 jaar ingeschreven te zijn in het vreemdelingenregister kan een EU/EER – inwoner zelf aanvragen om in het bevolkingsregister te worden ingeschreven.

Procedure

 • Aanvragen via uitnodiging van de gemeente of door de persoon zelf
 • Overhandigen pasfoto, oude identiteitskaart,…
 • Ondertekenen document
 • Ontvangen bijlage 19 of 19ter

Wat meebrengen

Eerste bezoek:

 • Pasfoto
 • Indien van toepassing: oude identiteitskaart (bij verlenging)
 • Indien van toepassing: uitnodiging van de gemeente
 • Bij verlening aan studenten: studiegetuigschrift

Tweede bezoek:

 • Uitnodiging van de gemeente

Bedrag

Kaart zonder biometriegegevens - type E en F

 • Voor Europeanen en hun familieleden
  Gewone procedure: 20,20 euro

Kaart met biometriegegevens - type A, B, C en D

 • Voor niet-Europeanen
  Gewone procedure: 22,90 euro

Spoedprocedure: 123,60 euro

Zeer dringende procedure: 189 euro (enkel type E en F!)

Contactinformatie