vacature pedagoog voor kinderdagverblijf

Het OCMW-bestuur zoekt een

pedagoog voor het kinderdagverblijf

Bv – contractueel –  halftijds - onbepaalde duur 

Taken

 • Je gaat in overleg met de groepscoördinator over tot het uitschrijven van de pedagogische visie en het pedagogisch beleid voor het kinderdagverblijf:
  • Je bent op de  hoogte van de ontwikkelingen op het pedagogisch terrein.
  • Je evalueert de effectiviteit van het gevoerde pedagogisch beleid/visie.
  • Je formuleert doelgericht bijsturingen op basis van de gemaakte evaluatie.
  • Je draagt bij aan de ontwikkeling van instrumenten om het pedagogisch beleid/visie systematisch te implementeren en te optimaliseren.
 • Je zorgt ervoor dat de diverse leefgroepen van het kinderdagverblijf werken vanuit deze pedagogische visie:
  • Je wendt je expertise aan om de kinderbegeleid(st)ers te informeren, enthousiasmeren en coachen.
  • Je informeert ook de ouders over het gevoerde pedagogische beleid.
 • Samen met je collega’s teamcoördinatoren sta je in de voor de dagdagelijkse aansturing van de medewerkers op de werkvloer.
 • Je bent in staat om op een correcte wijze signalen die je oppikt tijdens de uitvoering van je job te signaleren aan de leidinggevende en/of coördinator.

Voor deze functie beschik je onder meer over volgende kwaliteiten:

 • Je kan zelfstandig werken op basis van een gestructureerde planmatige aanpak
 • Je kan je inleven in de leefwereld van ouders/kinderen en medewerkers.
 • Je bent in staat om een coachende rol op te nemen.
 • Je bent in staat om probleemoplossend te werken (neemt het nodige initiatief hiertoe).
 • Je beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht.
 • Je hanteert een duidelijke en op maat van de doelgroep aangepaste communicatiestijl.

Vereisten

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig getuigschrift dat toegang geeft tot een betrekking in niveau B of hoger in één van de volgende specifieke richtingen:
  • pedagogie van het jonge kind
  • orthopedagogie
  • toegepaste psychologie
  • diploma dat behoort tot een afstudeerrichting in het studiegebied Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Je slaagt in het aanwervingsexamen bestaande uit een schriftelijke proef, een mondelinge proef en psychotechnische proeven die momenteel als volgt zijn ingepland:
  • schriftelijke proef op 09/06/2017
  • mondelinge proef op 14/06/2017
  • psychotechnische proef op 03/07/2017 – 05/07/2017 – 06/07/2017 (is afhankelijk van het aantal kandidaten)

Als er meer dan 30 kandidaten zijn, wordt er een preselectie georganiseerd.

Aanbod

 • Een salarispakket op Bv-niveau met periodieke verhogingen. De bruto minimum maandwedde voor een 1/2 functie bedraagt 1.182,60 euro.
 • Enkel relevante werkervaring verworven bij een ander openbaar bestuur kan worden meegerekend.
  • Een werkregime van maandag tot en met vrijdag in een systeem van vaste werktijden waarbij de te presteren arbeidsduur van 19 uur/week in een cyclus van drie weken wordt ingepland. Bij afwezigheid van een collega teamcoördinator wordt de nodige flexibiliteit verwacht in taakopdracht en de werkuren.

Een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques van 8 euro, fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering en een aanvullend pensioen.

 • Voor deze functie wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar.

Hoe solliciteren?

Je hebt 3 mogelijkheden:

 1. Via dit webformulier 
 2. Stuur je sollicitatiebrief met een afschrift van je diploma aangetekend naar:
  De voorzitter van het OCMW
  NAC - Pastorijstraat 30 in 3530 Houthalen-Helchteren
 3. Dien je kandidatuur met afschrift van diploma in bij de onthaalbalie in het NAC tijdens de openingsuren. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Uiterste datum voor de indiening van je kandidatuur: maandag 29 mei 2017. 
De datum van ontvangstbewijs of postdatum geldt als bewijs.

Bij wie kan je terecht voor meer info tijdens de kantooruren ? 

 • Taakinhoud: Sandra Meylaers 0473 32 49 16
 • Arbeidsmodaliteiten: Betsy Billen 011 49 20 56

Contactinformatie