strafregister: aanvraag uittreksel

Online aanvragen

Een uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden genoemd) is een attest waarop de gegevens in verband met het persoonlijk strafdossier voorkomen.

Voorwaarden

Dit attest moet persoonlijk afgehaald worden en is verkrijgbaar in 3 modellen:

  • model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering (het vroegere 'model 1')
  • model in toepassing van  artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering (het vroegere 'model 2')een model om een activiteit uit te oefenen die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt
  • model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering (nieuw model)een model bestemd teneinde toegang te krijgen tot een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets-of verordeningsbepalingen zijn vastgesteld.

Procedure

  • Je kan dit attest rechtstreeks via het Rijksregister aanvragen en afdrukken.

    of

  • Aanvragen attest met vermelding van reden via webformuliermail, brief, telefonisch of aan de balie burgerzaken.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Online aanvragen

Contactinformatie