toestemming van ouders aan minderjarige om te reizen naar het buitenland

Deze toestemming is een verklaring - voor echt verklaard door de gemeente - waarin de ouders een schriftelijke toestemming geven voor een bepaalde reis naar het buitenland.

Procedure

  • Afleggen verklaring
  • Ondertekenen verklaring

Opmerkingen:

  • Er bestaan geen Belgische of internationale procedures/formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen.
  • Toch is het aan te raden een schriftelijke toestemming aan het kind mee te geven wanneer het alleen of met andere personen dan zijn ouders naar het buitenland reist. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om grootouders, familie, jeugdbeweging, schoolreizen, ...
  • Zelfs wanneer het kind met één van de beide ouders op reis gaat, is het aan te raden dat de andere ouder zijn schriftelijke toestemming geeft.

Wat meebrengen

Identiteitskaart(en) van de ouder(s), als het document reeds getekend is door de ouder(s)

Bedrag

gratis

Contactinformatie