speelpleinwerking: subsidie

Subsidie voor speelpleinwerking is een toelage om speelinitiatieven te helpen om op lokaal vlak een kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen te creëren. Het belang van het kind is hierbij het uitgangspunt.

Enkel voor speelpleinwerkingen die erkend zijn door de jeugdraad van Houthalen-Helchteren.

Voorwaarden

 • De speelpleinwerkingen krijgen een vaste toelage van 740 euro per jaar.
 • De overige budgetten worden aan de hand van een puntensysteem verdeeld waarbij 1 punt per kind of begeleider per activiteit. Per punt is er een maximum bedrag van 0,40 euro.

Procedure

 • Indienen documenten via mail / brief / in het NAC
 • Ontvangen subsidie
 • Ontvangen terugbetaling medio december werkjaar

Wat meebrengen

 • Officiële ledenlijst
 • Vier werkingsverslagen voor:
  • 1ste periode: 01/09 – 30/10
  • 2e periode: 01/12 – 29/02
  • 3e periode: 01/03 – 31/05
  • 4e periode: 01/06 – 31/08
 • De verslagen moeten uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op een werkingsperiode in het bezit zijn van de dienst.

Bedrag

 gratis

Contactinformatie