jeugdvereniging: subsidie

Elke erkende vereniging uit Houthalen-Helchteren kan beroep doen op een toelage voor de werking van de vereniging.

Voorwaarden

 • Een vereniging kan slechts onder één noemer gesubsidieerd worden, d.w.z. in de jeugd-, culturele-, sport- of sociale sector.
 • Indien een initiatief een afzonderlijke jeugdwerking heeft, dient er aangetoond te worden dat deze werking volledig autonoom werkt.
 • Jeugdverenigingen kunnen gesubsidieerd worden volgens drie categorieën :
  • Jeugdbeweging: werking gericht op de gehele en harmonische ontwikkeling van de leden. Er zijn minimum twee activiteiten per maand. De leden zijn tussen 6 en 19 jaar.
  • Jeugdhuis: een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten kunnen uitbouwen en vorming kunnen volgen. Er is geen consumptieverplichting, de leden zijn tussen 16 en 26 jaar.
  • Jongerenbeweging: werkt op de verschillende domeinen van het jeugdvormingswerk. Het gaat om jongeren tussen 16 en 35 jaar. Politieke jongerenbewegingen zijn uitgesloten van subsidie.

Procedure

 • Indienen documenten  voor 1 oktober per mail / brief of in het NAC
 • Ontvangen terugbetaling medio december werkjaar

Wat meebrengen

 • Officiële ledenlijst met aanduiding van aantal leden en aantal begeleiders
 • 4 werkingsverslagen waarin de verschillende activiteiten in vermeld staan voor:
  • 1ste periode: 01/09 – 30/10
  • 2de periode: 01/12 – 29/02
  • 3de periode: 01/03 – 31/05
  • 4de periode: 01/06 – 31/08
 • De verslagen moeten uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op een werkingsperiode in het bezit zijn van de dienst.

Bedrag

 gratis

Contactinformatie