jeugdhuis: subsidie

Elk erkend jeugdhuis van Houthalen-Helchteren krijgt een jaarlijkse vaste toelage van 2500 euro.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

 • Organisatie tijdens het werkjaar van minstens 10 socio-culturele activiteiten
 • Kiezen voor een vernieuwend aanbod, moeilijk toegankelijke thema's of een specifieke doelgroep
 • Betrekken van jongeren bij de organisatie
 • Openstellen van de activiteiten voor jongeren
 • Aannemen van structuur van een vzw op termijn
 • Het werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus
 • Opstellen van een jaarprogramma en een beperkte begroting

Procedure

 • Binnenbrengen werkverslagen voor 1 oktober per mail / brief of in het NAC
 • Indienen jaarprogramma
 • Indienen bewijzen nevenactiviteiten a.d.h.v. programma / affiche
 • Voldoen aan de criteria
 • Indienen aanvraag subsidie
 • Ontvangen subsidie (uitbetaling gebeurt medio december)

Wat meebrengen

 • Werkingsverslagen
 • Jaarprogramma
 • Bewijzen nevenactiviteiten a.d.h.v. programma / affiche

Bedrag

 gratis

Contactinformatie