fuiven: subsidie

Fuiftoelage: deze toelage is voor jeugdwerkinitiatieven die erkend zijn door de jeugdraad van Houthalen-Helchteren.

Voorwaarden

 • Fuiftoelage: toelage voor jeugdinitiatieven die het fuifcharter ondertekenen en veiligheidsdraaiboek invullen
 • Er kan maximaal 2 maal per jaar 125 euro verkregen worden.
 • Op basis van een goede voorbereiding heeft men recht op 125 euro subsidie (2x per jaar!)

Criteria fuif:

 • Het fuifcharter ondertekenen, dit dient in orde te zijn met de verplichte punten.
 • Met het ondertekenen van het fuifcharter, verklaart de organisator de bepalingen van het charter na te leven. Het gemeentebestuur kan ten alle tijden controles uitvoeren.
 • Indien de fuif niet tijdig aangegeven is, kan de burgemeester de fuif verbieden.

Fuifbus:

 • Voor grotere fuiven vanaf 500 personen kunnen er fuifbussen worden aangevraagd op het traject van en naar de fuif.
 • De bussen zijn volledig gratis maar er wordt wel een borgsom van 100 euro per fuifbus gevraagd.
 • Ten laatste zes weken vóór de fuif moet de organisator de aanvraag indienen bij De Lijn.

Procedure

 • Indienen fuifcharter en veiligheidsdraaiboek via mail / brief of in het NAC
 • Minstens twee maanden op voorhand
 • Het melden van de fuif aan het feestloket is verplicht
 • Terugbetaling gebeurt in de maand december van het berekeningsjaar.

Wat meebrengen

Bedrag

 gratis

Contactinformatie