cultuurvereniging: subsidie

Toelage voor erkende socio-culturele verenigingen. De toelage wordt verdeeld volgens het reglement van de verenigingsraad. Per activiteit die de vereniging organiseert kunnen er punten gescoord worden. De punten worden omgezet in subsidies. Bovendien kan er ook nog een extra subsidie verkregen worden wanneer er een jubileum gevierd wordt.

Voorwaarden

 •  Aanvraag elke eerste werkdag van januari, mei en september
 • Culturele aangelegenheden zijn:
  • Bescherming en luister van de taal (o.a. bij het geven van straatnamen)
  • Aanmoediging van de vorming van navorsers (o.a. studiebeurzen en prijzen voor kunstenaars)
  • Schone kunsten (plastische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie)
  • Cultureel patrimonium (met inbegrip van monumenten en landschappen), musea en andere wetenschappelijke -culturele instellingen
  • Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten
  • (Plaatselijke) radio-omroep en (regionale) televisie        
  • Permanente vorming en culturele animatie        
  • Vrijetijdsbesteding en toerisme
  • Artistieke vorming
  • Sociale promotie
 • Verenigingen die erkend zijn in de verenigingsraad krijgen drie keer per jaar een formulier toegestuurd waarop ze hun geplande activiteiten voor de komende vier maanden moeten invullen.

Procedure

Indienen viermaandelijkse planning via mail, brief of bij het team gemeenschapsvorming.

Wat meebrengen

 Viermaandelijkse planning

Bedrag

 

Contactinformatie