omgevingsvergunning: aanvraag

Om te bouwen of te verbouwen en zelfs om gebouwen af te breken, heb je in welomschreven gevallen een omgevingsvergunning nodig of moet je een melding doen (ook een melding moet gebeuren met een speciaal meldingsformulier, een plan en 3 foto's). Ook voor een vijver, carport, terras of een afsluiting is het mogelijk dat je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Een aantal werken zijn ook vrijgesteld van vergunning of melding, mits deze werken niet in tegenspraak zijn met geldende BPA- of verkavelingsvoorschriften. Soms volstaat een eenvoudig dossier of een meldingsdossier, maar bij grotere projecten zoals een volledige woning  of grote verbouwingen/uitbreidingen heb je ook een architect nodig.

Opsomming werken waarvoor vergunning nodig op www.omgevingsloket.be 

Voorwaarden

 

Procedure

  • Aanvragen van de voorschriften die gelden op het perceel en formulieren om de aanvraag in te dienen per brief of aan de balie leefomgeving
  • Indienen aanvraagdossier of meldingsdossier (via derde of eigenhandig)
  • Betalen dossiertaks
  • Ontvangen beslissing (vergunning of weigering)
  • Aanplakken van bekendmaking van vergunning op het perceel (of mogelijkheid om in beroep te gaan bij bestendige deputatie bij een weigering)
  • Uitvoeren werken (ten vroegste vanaf 35 dagen na de aanplakking)

Wat meebrengen

Wat een dossier moet bevatten is afhankelijk van de aard van de aanvraag. Deze info is terug te vinden op de website van Vlaanderen.

Bedrag

25 euro in geval van een vergunningsaanvraag

Regelgeving

 

Contactinformatie