stamboomonderzoek/genealogische informatie

Het raadplegen van de registers van de Burgerlijke Stand en Bevolking voor wettelijke informatie betreffende erfenissen, woonomgeving en andere genealogische doeleinden waaronder stamboomonderzoek: persoonlijke gegevens die bijdragen in het onderzoek naar de afstammelingen van de familie van de aanvrager.

Voorwaarden

Wie kan dit vragen?

  • Indien gegevens ouder dan 100 jaar: iedereen
  • Indien gegevens jonger dan 100 jaar: iedereen mits schriftelijke toestemming van de Rechtbank van Eerste Aanleg

Om de opzoekingen op korte termijn en correct uit te kunnen voeren is het belangrijk dat er duidelijke en correcte identiteitsgegevens doorgegeven worden.

Procedure

  • Aanvragen opzoeking via mail / brief / telefoon of aan het centraal onthaal
  • Afhalen documenten na verwittiging / ontvangen documenten per brief of per mail

Wat meebrengen

Indien van toepassing: afschrift van de Rechtbank van Eerste Aanleg

Bedrag

Gratis

Contactinformatie