spreekuren externen

Spreekuren van de maatschappelijk werkers in de wijken

  • Houthalen-Oost Een afspraak maak je telefonisch op het nummer 011 49 22 22 of aan de balie van Perron-Oost.
  • Inwoners van De Standaard, van Meulenberg en van Helchteren kunnen voor dringende zaken via hun buurtwerker een huisbezoek of een afspraak met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis aanvragen op het nummer 011 49 22 22.

Spreekuren van externe diensten in het NAC

  • Juridische bijstand: eerstelijnsbijstand door een advocaat van de Commissie voor Juridische Bijstand: elke 2° woensdag van de maand 14 – 15 uur (NAC-P15) en elke 4° woensdag van de maand 14 – 15 uur (vredegerecht in het NAC) - niet in juli en augustus
  • Oplaadpunt budgetmeters: van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur (opgelet: enkel met bankkaart)
  • Rijksdienst voor Pensioenen (RVP): 4de maandag van de maand 9 – 12 uur en 13.30 - 15.30 uur (geen spreekuur in juli)
  • Infocentrum Wonen (Stebo): dinsdag 9.30 – 11.30 uur
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG): op afspraak, tel. 011 42 49 31
  • Landelijke Kinderopvang: op afspraak, tel. 070 24 60 41 of 089 65 97 48
  • Huurderssyndicaat: eerste en derde woensdag van de maand 9.30 -12 uur (enkel op afspraak, via het nummer 011 33 35 76)