sportklassen

Deze sportklassen worden georganiseerd voor de lagere scholen in de gemeente.

De bedoeling is om gedurende een halve of een ganse week de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar (telkens twee klassen per week) kennis te laten maken met allerlei sport – en spelvormen. De sportklassen vinden plaats in de sporthal van Berkenveld en in de tegenoverliggende Savioschool, waarbij de sporthal en een klaslokaal van de Savioschool ter beschikking staan van de deelnemende klassen.

De voordelen van deze sportklassen zijn de volgende :

 • De relatief lage kostprijs t.o.v. de andere 'klassen'.
 • Geen overnachtingen. De kinderen zijn iedere avond terug thuis.
 • De lessen lopen gelijk met de schooluren.
 • Mogelijk voor de kinderen vanaf het eerste leerjaar.
 • Sportprogramma aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.
 • De kinderen zijn een week uit het schoolmilieu.

Eén dag ziet er bijvoorbeeld als volgt uit :

 • De leerlingen worden 's morgens gebracht door de ouders of met een andere, door de school georganiseerde manier van vervoer.
 • Voormiddag geeft de onderwijzer(es) gedurende 1.30 uur de normale lessen, zoals in de school. De lessen vinden plaats in een gerenoveerd klaslokaal van de Savioschool. De lessen worden eventueel aangepast aan het thema sport.
 • Daarna staan twee leerkrachten lichamelijke opvoeding in voor de sportlessen van ongeveer 1.30 uur.
 • Tijdens de speeltijd in de voormiddag ontvangen de leerlingen een koek of stuk fruit.
 • Namiddag wordt hetzelfde principe toegepast, maar dan zijn het lestijden van telkens 1 uur. Indien er twee klassen gelijktijdig aanwezig zijn, wordt het sport – en lesgedeelte telkens afgewisseld.
 • 's Middags is er een pauze voorzien om het meegebrachte lunchpakket te nuttigen. De leerlingen ontvangen een drankje van de sportdienst.
 • 's Avonds worden de leerlingen door de ouders afgehaald of met een andere vorm van vervoer (zelf door de school te bepalen) teruggebracht.

Woensdagvoormiddag

Voor elke graad is er een activiteit voorzien buiten het sporten in de sporthal. Voor de eerste graad blijft dit het speelkasteel, voor de tweede graad het schaatsen en voor de derde graad is er bowling! Dit betekent dat de klas, leerkrachten en sportmonitoren omstreeks 9 uur aan de school worden afgehaald met een autocar en naar de respectievelijke plaatsen wordt gebracht. De leerlingen verblijven op die plaatsen onder de begeleiding van twee sportmonitoren en hun eigen leerkracht. De autocar zet de klas ook terug af aan de school omstreeks 12 uur.
Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar raden we aan om deze geen volledige week in de schrijven voor de sportklassen, daar dit te belastend is voor de kinderen.

Ook dit jaar stellen wij daarom voor om zowel het eerste als het tweede leerjaar 3 dagen sportklassen aan te bieden (maandag, dinsdag, woensdag of woensdag, donderdag, vrijdag).

De prijs voor één week bedraagt per kind 25 euro/week, een dagelijks drankje, verrassing, vervoer op woensdagvoormiddag en inkom inbegrepen. Voor het eerste en tweede leerjaar bedraag dit per kind 15 euro/halve week, met bezoek aan de binnenspeeltuin inbegrepen.