sportclubs

Deze lijst geeft een overzicht van de erkende sportverenigingen in onze gemeente.

Voor bijkomende informatie over verenigingen en contactpersonen kan je terecht bij het team sportpromotie.

Erkenning en subsidie aanvragen voor jouw sportvereniging kan als je voldoet aan de voorwaarden uit het reglement

Erkenning en subsidie aanvragen doe je dan via dit formulier. Dat vul je in en bezorg je aan sport.

Momenteel wordt de subsidieregeling voor sportclubs herzien. Binnenkort zullen de reglementen en documenten hierover online gepubliceerd worden. Wel kunnen sportclubs hun basisgegevens alvast doorgeven via dit formulier