Voortaan krijg je een ticket bij de snelbalie. Daar word je ook onmiddellijk geholpen voor een aantal producten.

  • Verkoop huisvuilzakken
  • Verkoop grofvuilstickers
  • Attesten en bewijzen (uitgezonderd uittreksels uit het strafregister)
  • Aanvraag PIN- en PUK-code
  • Afhalen kids-id
  • Afhalen reispaspoort
  • ….

Een ticket nemen bij een zuil hoeft niet meer. Je meldt je gewoon bij de centrale onthaalbalie, zeg voor welke dienst je komt en je krijgt daar jouw ticket met volgnummer.

De ervaring leerde ons dat we op de ticketzuilen geen duidelijke omschrijving konden bieden over onze dienstverlening. Ze blijven nog staan, maar we zullen ze in de toekomst voor andere doeleinden gebruiken.

Contactinformatie