sluitingsdagen

Bekijk ook onze openingsuren.

 • sluitingsdagen administratieve diensten

  2017

  Maandag 

  2 januari

  Tweede nieuwjaarsdag

  Maandag

  17 april

  Paasmaandag

  Maandag

  1 mei

  Feest van de Arbeid

  Donderdag   

  25 mei

  O.H.-Hemelvaart

  Vrijdag

  26 mei

  brugdag

  Maandag

  5 juni

  Pinkstermaandag

  Dinsdag

  20 juni

  Sportdag gemeentepersoneel

  Dinsdag

  11 juli

  Feest van de Vlaamse Gemeenschap

  Vrijdag

  21 juli

  Nationale Feestdag

  Dinsdag

  15 augustus

  O.L.V.-Hemelvaart

  Woensdag

  1 november

  Allerheiligen

  Donderdag

  2 november

  Allerzielen

  Woensdag

  15 november

  Koningsfeest

  Maandag

  25 december

  Kerstmis

  Dinsdag

  26 december   

  Tweede kerstdag

 • sluitingsdagen recyclagepark

  Vanaf dinsdag 26 september baat Limburg.net het nieuwe recyclagepark uit.

  Woensdag   

  1 november

  Allerheiligen

  Zaterdag

  11 november

  Wapenstilstand

 • sluitingsdagen balie bib/toerisme

  2017

  Zondag 

  1 januari

  Nieuwjaar

  Maandag 

  2 januari

  Tweede nieuwjaarsdag

  Zondag

  16 april

  Pasen

  Maandag

  17 april

  Paasmaandag

  Maandag

  1 mei

  Feest van de Arbeid

  Donderdag   

  25 mei

  O.H.-Hemelvaart

  Zondag

  4 juni

  Pinksteren

  Maandag

  5 juni

  Pinkstermaandag

  Dinsdag

  20 juni

  Sportdag gemeentepersoneel

  Dinsdag

  11 juli

  Feest van de Vlaamse Gemeenschap   

  Vrijdag

  21 juli

  Nationale Feestdag

  Dinsdag

  15 augustus

  O.L.V.-Hemelvaart

  Woensdag

  1 november

  Allerheiligen

  Donderdag

  2 november

  Allerzielen

  Zaterdag

  11 november

  Wapenstilstand

  Woensdag

  15 november

  Koningsfeest

  Maandag

  25 december

  Kerstmis

  Dinsdag

  26 december   

  Tweede kerstdag

 • sluitingsdagen dienstencentrum Perron-Oost

  2017

  Zondag

  1 januari

  Nieuwjaar

  Maandag

  17 april

  Paasmaandag

  Maandag

  1 mei

  Feest van de Arbeid

  Donderdag

  25 mei

  O.H. Hemelvaart

  Vrijdag

  26 mei

  brugdag

  Maandag

  5 juni

  Pinkstermaandag

  Dinsdag

  11 juli

  feest van de Vlaamse Gemeenschap

  Vrijdag

  21 juli

  Nationale Feestdag

  Maandag

  31 juli

  collectief verlof tot en met vrijdag 11 augustus   

  Dinsdag

  15 augustus

  O.L.V. Hemelvaart

  Woensdag

  1 november

  Allerheiligen

  Zaterdag

  11 november

  Wapenstilstand

  Maandag

  25 december   

  Kerstdag

  Dinsdag 

  26 december

  Tweede kerstdag

 • sluitingsdagen Huis van het Kind

  sluitingsdagen De Sijsjes en buitenschoolse kinderopvang

  Maandag

  2 januari

  Tweede nieuwjaarsdag

  Maandag

  17 april

  Paasmaandag

  Maandag

  1 mei

  Feest van de Arbeid

  Donderdag

  25 mei

  O.H.-Hemelvaart

  Vrijdag

  26 mei

  brugdag

  Maandag

  5 juni

  Pinkstermaandag

  Dinsdag

  11 juli

  feest van de Vlaamse Gemeenschap

  Maandag 17 juli t/m
  vrijdag 28 juli

   

  collectieve sluiting

  Dinsdag

  15 augustus

  O.L.V.-Hemelvaart

  Woensdag

  1 november

  Allerheiligen

  Donderdag

  2 november

  Allerzielen

  Vrijdag

  3 november

  brugdag

  Maandag 25 december
  t/m vrijdag 29 december

   

  collectieve sluiting

 • sluitingsdagen sporthallen

  2017

  Zondag 

  1 januari

  Nieuwjaar

  Dinsdag

  3 januari

  Gesloten van 12 tot 16 uur

  Zondag

  16 april

  Pasen

  Donderdag   

  1 mei

  Dag van de Arbeid

  Zondag

  4 juni

  Pinksteren

   

  4de week juni -
  eerste week augustus

  Zomersluiting

  Dinsdag

  15 augustus

  O.L.V. Hemelvaart

  Woensdag

  1 november

  Allerheiligen

  Zondag

  24 december

  Gesloten vanaf 16 uur

  Maandag

  25 december   

  Kerstmis

  Zondag 

  31 december

  Gesloten vanaf 16 uur

Contactinformatie