slachtbewijs

Een slachtbewijs geeft toestemming voor het slachten van één of meerdere dieren en moet aangevraagd worden na registratie van de betrokken dieren.

Procedure

  • Aanvragen slachtbewijs bij de balie burgerzaken
  • Ontvangen slachtbewijs

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Attest met registratienummer van het dier

Bedrag

10 euro per slachtbewijs

Regelgeving

  • Sedert 01/12/2004 heeft iedereen die een dier wil laten slachten een registratienummer nodig.
  • Dat nummer dien je slechts éénmaal aan te vragen bij de dienst burgerzaken en is geldig voor onbepaalde duur.
  • Een slachtbewijs is apart aan te vragen aan de hand van jouw registratienummer en het beslagnummer.
  • Het beslagnummer is het nummer dat de plaats aanduidt waar de dieren gehouden worden. Het is een identificatienummer bij Sanitel dat bestaat uit 8 cijfers.
  • Volgens de Belgische wetgeving is iedereen die varkens, koeien of andere dieren houdt, zelfs al is het maar één dier, verplicht dit te laten registreren door Sanitel.
  • Indien je een beslagnummer hebt voor runderen, kan je door Sanitel te verwittigen, datzelfde beslagnummer gebruiken voor het houden van varkens, ook al is het maar één varken.

Contactinformatie