Wie is Sint-Barbara?

Sint-Barbara is een heilige en zoals zo velen behoort haar leven tot de legenden. Haar leven is in de 2de helft van de 10de eeuw opgetekend door de hagiograaf Symeon Metaphrastes.

Legende

Barbara's vader schijnt een rijke man geweest te zijn die zijn dochter verplicht zou hebben in haar kamers te blijven op de bovenverdieping van zijn woning. Op die manier wilde hij de beeldschone Barbara beschermen tegen de opdringerige aanbidders, maar tegelijk ook tegen het christendom dat eind de derde eeuw nog verboden was. Ondanks het verzet van haar vader, een fanatieke christenvervolger in Nicomedia, zou Barbaraich hebben laten dopen. Nadien zou zij als teken van geloof en ter ere van de Heilige Drievuldigheid een derde raam laten kappen in haar kamer. Deze symbolische daad leidde tot de ontdekking van haar bekering. Uit vrees voor de woede van haar vader sloeg Barbara op de vlucht en vond ze een schuilplaats in een grot. Deze grot onstond op miraculeuze wijze toen zij radeloos voor die rotswand stond. Een herder die daarvan getuige was, vertelde het aan haar vader. Als straf voor dit verraad veranderde de herder in steen en zijn schapen veranderden in sprinkhanen. Haar vader nam haar terug mee naar huis. Ondanks beloften, geschenken en dreigementen weigerde Barbara haar geloof af te zweren. Daarop werd Barbara gerechtelijk veroordeeld. Beulen folterden haar met fakkels en rukten haar borsten af. Maar 's avonds kwamen engelen haar wonden genezen. Opnieuw werd Barbara naakt door de straten van de stad gedreven en met roeden geslagen. Deze roeden veranderden in pauwenveren die haar naaktheid bedekten. Ten einde raad trok de woedende vader zijn kromzwaard en doodde zijn dochter door onthoofding. Op weg naar huis werd hij door een blikseminslag getroffen en stierf.

Contactinformatie