schoolopbouwwerk: schoolinterne activiteiten

 

 • basisonderwijs: huiswerkbegeleiding

  Ouders en kinderen komen wekelijks samen in de school voor activiteiten om via het huiswerk inzichten te verwerven in de leermethoden die men in school hanteert. Door op deze manier te werken kunnen ouders en kinderen thuis de juiste onderwijsondersteunende begeleiding bieden en voelen ze zich meer betrokken bij het onderwijs van hun kind. Het project beoogd beter contact tussen leerkrachten en ouders, waardoor mogelijke problemen preventief kunnen aangepakt worden. 

  De school bepaalt in welk leerjaar zij graag ondersteuning willen via een huiswerkklas. Meestal is dit het 1ste of 2de leerjaar.

  Tevens worden er aan de ouders preventieve tips gegeven over de randvoorwaarden die nodig zijn om het huiswerk ook thuis optimaal te organiseren.

 • basisonderwijs: informatiemomenten

  Ouders worden geïnformeerd over bepaalde thema's waarvan scholen het belangrijk vinden dat de ouders hiervan op de hoogte gebracht worden. Tijdens deze momenten krijgen ouders ook inspraak over welbepaalde thema's.

 • basisonderwijs: kleuterprojecten

  Met dit project worden ouders van 5 jarige kleuters zeer nauw betrokken bij het onderwijsgebeuren van hun kind. Om de overstap naar het eerste leerjaar vlotter te laten verlopen. De ouders worden wekelijks uitgenodigd in de betreffende scholen om te oefenen in onderwijsondersteunend gedrag. Tijdens de kleuterprojecten wordt er op een speelse manier aandacht besteed aan het verwerven van ruimtelijke begrippen, uitbreiding van de kennis van de wereld en het aanleren van prénumerieke begrippen die noodzakelijk zijn om te komen tot goede rekenvaardigheden. De aangeleerde vaardigheden worden onmiddellijk toegepast en ingeoefend met de deelnemende ouders en kinderen.

 • basisonderwijs: leeswedstrijden

  Ouders en kinderen van het tweede leerjaar komen twee maal per jaar samen in de bibliotheek, en in de school, voor een leesactiviteit met het oog op het verwerven van een hoger leesniveau via een leeswedstrijd. De ouders worden door en bibliotheekmedewerker geïnformeerd over het belang van lezen en voorlezen. Ze worden actief betrokken bij de opstart van de leeswedstrijd. 

  De kinderen krijgen gedurende een bepaalde periode wekelijks een boek mee naar huis. Op het einde van het traject hebben de kinderen een hoger leesniveau behaald. Om het resultaat van hun inzet te vieren worden ouders uitgenodigd op een leesfeest.

Contactinformatie