schadedossier gewassen en teelten

Proces-verbaal van vaststelling van schade aan gewassen en teelten van landbouwbedrijven die hun exploitatiezetel in België hebben en gronden bewerken in de gemeente Houthalen-Helchteren waarvan de opbrengst dient voor de verkoop.

Voorwaarden

  • Melding zodra de schade is ontstaan en een tweede keer net voor de oogst zal plaatsvinden (2-maal zelfde formulier invullen).
  • Een tweede plaatsbezoek is optioneel en afhankelijk van het moment van oogsten (in extreme gevallen kan de vaststelling gelijktijdig met de oogst gebeuren waardoor slechts één plaatsbezoek volstaat).

Procedure

  • Vragen bijeenkomst van de schadecommissie via mail / brief / telefoon of aan de balie ondernemen
  • Bij eerste plaatsbezoek
    • Melden bestaan van schade aan gewassen en teelten
    • Vermelden kadastrale gegevens van de getroffen percelen

Bedrag

Gratis

Contactinformatie