samenstelling van gezin: aanvraag attest

Online aanvragen

Dit attest is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle leden van je gezin vermeldt die, op het ogenblik van de aanvraag, bij de referentiepersoon (het gezinshoofd) ingeschreven zijn.

Dit attest wordt vaak gevraagd door instellingen die sociale dienstverlening verstrekken, zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen, enz.

Voorwaarden

Als een derde het bewijs aanvraagt, is een volmacht vereist.

Procedure

  • Je kan dit attest rechtstreeks via het Rijksregister aanvragen en afdrukken.

    of

  • Indienen aanvraag via mail / website / telefoon of aan de balie burgerzaken
  • Ontvangen bewijs

 

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Online aanvragen

Contactinformatie