samenlevingscontract

Twee mensen die (al dan niet wettelijk) samenwonen, kunnen specifieke voorwaarden van het samenwonen regelen in een samenlevingscontract. Dit is echter niet verplicht.

Procedure

  • Afleggen verklaring voor de ambtenaar van burgerlijke stand;
  • Melden opstelling van een samenlevingscontract bij de notaris;
  • Ondertekenen geregistreerd contract van de gemeente door beide betrokkenen (dubbel wordt meegegeven aan de inwoner).

Wat meebrengen

  • Identiteitskaarten
  • Indien van toepassing: het reeds bij een notaris afgesloten samenlevingscontract

Bedrag

15 euro

Contactinformatie