reservatie gemeentelijke sporthal

Het vastleggen van een (aantal) reservatie(s) in de gemeentelijke sporthal voor de uitoefening van een sportactiviteit.

Opgelet! Reservatie kan pas als je als klant geregistreerd bent, een gebruikersovereenkomst ondertekend hebt en bij de bank een domiciliëringsopdracht hebt afgesloten.

Via Recreatex kan je de bezetting raadplegen.

Opgelet! Als een zaal niet als gereserveerd aangeduid staat in Recreatex, betekent dit niet automatisch dat die beschikbaar is voor verhuring!

 

Voorwaarden

Je beschikt pas over de reservatie als je een antwoord van het team facilitair beheer hebt ontvangen (meestal via mail of telefonisch).

Procedure

 • Registratie klant sporthal via het centraal onthaal
  • Invullen formulier i.v.m. contactgegevens
  • Overhandigen bijkomende documenten
  • Ondertekenen gebruikersovereenkomst
  • Gedomicilieerde opdracht in orde brengen
 • Reservatie sporthal via mail / telefoon / brief / via het centraal onthaal
  • Aanvragen reservatie sporthal
  • Ontvangen bevestiging

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Clubgegevens o.a. contactpersoon, ledenlijst met woonplaatsgegevens,…
 • Facturatieadres
 • Getekende gebruikersovereenkomst
 • Bewijs gedomicilieerde opdracht
 • Ledenlijst (50% + 1 moeten inwoners van de gemeente zijn)

Bedrag

Regelgeving

Contactinformatie