reispaspoort

Het paspoort is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje. Een geldig reispaspoort is vereist voor alle landen waarvoor de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat.
De nieuwe biometrische paspoorten bevatten 4 soorten gegevens:

 • jouw identiteit en nationaliteit
 • jouw vingerafdrukken (vanaf 12 jaar)
 • jouw foto
 • jouw handtekening (vanaf 6 jaar)

Procedure

 • Aanvragen reispaspoort aan de balie burgerzaken
 • Afhalen aan de balie burgerzaken

Wat meebrengen

 • 1 kleurenpasfoto, niet ouder dan 6 maand (de foto's moeten voldoen aan steeds strengere normen. Om te vermijden dat je aanvraag wordt verworpen, moet de foto in kleur zijn, op witte achtergrond en bij de glimlach mogen de tanden niet te zien zijn)
 • Identiteitskaart
 • Indien van toepassing: oude reispas
 • Indien van toepassing: PV van verlies of diefstal opgesteld door team Burgerzaken

Bedrag

 • Meerderjarigen:
  ° Gewone procedure: 79 euro
  ° Spoedprocedure: 254 euro
 • Minderjarigen:
  ° Gewone procedure: 44 euro
  ° Spoedprocedure: 219 euro

Regelgeving

 • Normale procedure: leveringstermijn 8 werkdagen (dag van de aanvraag niet meegerekend)
 • Spoedprocedure: leveringstermijn 24 uren (In geval van een spoedprocedure wordt de burger telefonisch verwittigd door de gemeente wanneer de reispas in orde is)
 • Een reispas is geldig gedurende 7 jaar. Voor minderjarigen is de geldigheidsduur 5 jaar.

Opgelet!

 • Afhankelijk van het land waar je naartoe reist, kan het zijn, dat je, afgezien van het reispaspoort, ook nog in het bezit dient te zijn van een visum.
 • Daarom is het aangeraden om voor het vertrek je te informeren over de vereiste reisdocumenten.

Website: www.diplomatie.belgium.be

Contactinformatie