Volgens artikel 186 van het gemeentedecreet moeten alle reglementen online gepubliceerd worden met vermelding van de datum van goedkeuring en de datum van publicatie. Vandaar dat we hier de geldende reglementen opsommen, behalve de belastingreglementen die opgenomen zijn in de rubriek 'retributies en belastingen'.

Reglement

Datum goedkeuring

Datum publicatie

Speelstraten 22/01/2015

01/02/2015

Sportwerking scholen 22/11/2007

1/01/2008

Terrasvergunning 23/04/2015

1/05/2015

E-portemonnee

28/01/2010

1/02/2010 

Plaatsing publiciteitsborden 31/03/1996

1/02/2004 

Ondersteuning muziekverenigingen 27/02/2014

28/02/2014

Ondersteuning toneelproducties 27/02/2014

28/02/2014

Cultuur dicht bij mensen 27/02/2014

28/02/2014

Financiële ondersteuning voor erkende verenigingen  24/03/2011

25/03/2011 

Taxivergunning 06/06/2013 13/06/2013
Isolatiepremie 19/12/2013 1/01/2014
Impulssubsidies 23/09/2010 1/10/2010
Uitleendienst 27/03/2014 28/03/2014
Reglement op de vuren 23/09/2004 1/10/2004
Terugbetaling toegankelijkheidsadvies 26/08/2004 1/09/2014

Leegstandsreglement 23/03/2017 24/03/2017
GAS-reglement 27/10/2016 28/10/2016

Contactinformatie