reclamestickers

Je wil geen reclamefolders ontvangen, maar wel regionale pers (De Weekkrant, De Belleman …)? Of je wil misschien geen van beide ontvangen? Haal dan de gratis sticker af bij de ontvangstbalie in het NAC, en kleef hem op je brievenbus.

NEE-JA-sticker

 

NEE-NEE-sticker

Wil je ook geen geadresseerd reclamedrukwerk ontvangen, dan laat je je best registreren in het Robinsonbestand. De marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het Marketing Verbond zullen je naam niet meer gebruiken voor hun reclameboodschappen.

Meer info: Robinsonbestand
Belgisch Direct Marketing Verbond
Buro & Design Center
Heizel Esplanade B46
1020 Brussel
tel. 078 77 00 12
www.robinson.be

Contactinformatie