rampenfonds: meldingen

Melden van schadegevallen te wijten aan een ramp. Wanneer er zich een natuurramp heeft voorgedaan, engageert de gemeente zich ertoe de gegevens van de getroffenen te verzamelen en wordt er een schatting gemaakt van de schade. Via dit document dient de gemeente een aanvraag tot erkenning van de natuurramp in bij het rampenfonds.

Procedure

  • Melden schadegeval via mail / brief / telefoon of aan de balie leefomgeving
  • Verzamelen van bewijzen:
    • nemen van foto's van de schade
    • bijhouden van facturen en offertes
    • bijhouden van de afrekening van de verzekering

Contactinformatie