parkeerverbod - aanvraag

Verhuizen, het leveren van meubels, een container plaatsen, een hoogtewerker gebruiken… er zijn veel redenen om een parkeerplaats even vrij te houden. Hiervoor is een toelating van de burgemeester nodig, ook als er geen hinder is voor doorgaand verkeer.

Voorwaarden

De aanvraag moet minimaal 2 weken op voorhand gebeuren.

Procedure

  • Aanvullen gegevens op dit formulier
  • Formulier bezorgen aan de balie leefomgeving, dit mag via mail.
  • Ontvangen van door de burgemeester ondertekende toestemming.
  • Onze technische ploeg komt de borden plaatsen en ruimt ze ook weer op.

Wat meebrengen

Ingevuld formulier

Bedrag

Gratis

Contactinformatie