organisatie

Onze organisatie omvat de teams van het gemeentebestuur en het OCMW, zoals je in ons organigram kan zien.

Aan het hoofd staat de gemeentesecretaris Wim Haest.

Contactinformatie