orgaandonatie: toestemming/verzet

Orgaandonatie betekent dat je er expliciet mee instemt of tegen verzet dat na jouw overlijden organen en/of weefsel uit je lichaam verwijderd worden.

Bij toestemming kunnen je organen en weefsels dan overgeplant worden op mensen met zware aandoeningen om zo hun leven te redden of de kwaliteit van hun leven aanzienlijk te verbeteren.

Procedure

De wet voorziet drie mogelijkheden:

  • Je stemt stilzwijgend toe.
   Als je instemt met de wegname van organen en weefsels na je overlijden hoef je in feite niets te doen. Bij afwezigheid van verzet gaat men er van uit dat je toestemt. Wanneer echter bij een overledene de wegname van organen overwogen wordt, worden meestal de familieleden hierbij betrokken. Familieleden van de eerste graad en de samenlevende echtgeno(o)t(e) kunnen zich eventueel nog tegen de wegname verzetten. We raden je daarom aan je positieve instelling tegenover orgaanschenking vooraf kenbaar te maken aan je familie.
  • Je geeft expliciet toestemming:
   Als je positief staat tegenover het idee van orgaanschenking en dit ook wenst te benadrukken, kan je een formulier invullen waarmee je expliciet jouw toestemming geeft voor de wegname van organen na jouw overlijden. In dat geval kan je familie zich niet verzetten tegen je wens. Je kan het formulier downloaden, ondertekenen en binnenbrengen op het gemeentehuis.
  • Je tekent verzet aan:
   Als je niet wil dat er na je overlijden organen of weefsels worden weggenomen, kan je verzet aantekenen. Dit kan je via hetzelfde formulier doen. Als je verzet hebt aangetekend kan je familie geen toestemming meer geven voor de wegname van jouw organen.
  • Je expliciete toestemming of verzet worden ingegeven bij je gegevens van het rijksregister en doorgegeven aan een centrale databank van het Ministerie van Volksgezondheid. Deze databank wordt altijd geraadpleegd wanneer de wegname van organen of weefsels overwogen wordt.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart

Bedrag

gratis

Contactinformatie