openbare onderzoeken ruimtelijke ordening

Een aanvraag van een bouwvergunning, verkavelingsvergunning of verkavelingwijziging moet in sommige gevallen worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Hiervoor dient de gemeente de inwoners uit de nabije buurt persoonlijk aan te schrijven en moet de aanvrager een bekendmakingformulier uithangen. Geïnteresseerden kunnen dan informatie betreffende het dossier opvragen en eventueel bezwaar indienen.

Procedure

  • Vragen inzage dossier aan balie leefomgeving
  • Indien van toepassing: bespreken vragen met verantwoordelijke team vergunningen
  • Indien van toepassing: opvragen kopie

Wat meebrengen

Gegevens van het openbaar onderzoek (naam aanvrager, straat,…)

Bedrag

gratis

Contactinformatie