openbare onderzoeken beleidsplannen

In het kader van een openbaar onderzoek is er een mogelijkheid tot het:

  • Inkijken van het dossier;
  • Verkrijgen van deskundige uitleg bij het dossier;
  • Aanleveren van opmerkingen.

Procedure

  • Vragen inzage dossier aan balie leefomgeving
  • Inkijken dossier
  • Ontvangen deskundige uitleg
  • Aanleveren van mondelinge of schriftelijke opmerkingen

Bedrag

gratis

Contactinformatie