ontwikkelingssamenwerking

In onze gemeente wordt ook aandacht besteed aan het luik ontwikkelingssamenwerking. Het gemeentebestuur wil, in samenspraak met de gemeentelijke werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking, steun verlenen aan nationale acties (11.11.11, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, …) maar ook en vooral aan lokale actoren (personen, organisaties, …) die met één of meerdere derdewereldprojecten verbonden zijn.

Wil je een aanvraag indienen? In het subsidiereglement WOSHH vind je hieromtrent alle nodige informatie.

Meer info

011 49 21 97

Contactinformatie