OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn tekent de visie voor het OCMW op lange termijn uit. Daarnaast is de raad bevoegd voor het beheer van allerlei instellingen en diensten. Als bestuurders onderhouden de raadsleden een professionele relatie met het management van het OCMW (secretaris, ontvanger, leiddinggevenden). De raadsleden kunnen besturen op hoofdlijnen.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in beginsel elke derde donderdag van de maand om 19 uur. 

Contactinformatie