occasionele verkoop met niet-commercieel karakter: toestemming

Toestemming om op een specifieke plaats op het grondgebied van de gemeente beperkt in tijd een product voor een:

  • menslievend,
  • sociaal,
  • cultureel,
  • educatief,
  • of sportief doel,

ter verdediging van de natuur, de dierenwereld of ter bevordering van ambachten en streekproducten te verkopen. 
Dit geldt voor iedere inwoner of vereniging van Houthalen-Helchteren die op het grondgebied van Houthalen-Helchteren een occasionele verkoop wenst te organiseren.

Voorwaarden

  • Aanvraag toestemming minimum 2 weken op voorhand
  • Indien de aanvrager over de gemeentegrenzen heen wenst te verkopen, is het gemeentebestuur niet meer bevoegd en moet de aanvrager zich wenden tot de FOD Economie, dienst Economische Vergunningen, WTC III, 25ste verdieping, Simon Bolivarlaan 30 in 1000 Brussel.

Procedure

  • Aanvragen toestemming occasionele verkoop via mail / brief of aan de balie bib/toerisme
  • Ontvangen toestemming/weigering

Wat meebrengen

Informatie betreffende de verkoop (wat, waar, wanneer, hoelang)

Bedrag

gratis

Contactinformatie