naam- en voornaamwijziging

Verandering van de officiële naam of voornaam.

Voorwaarden

  • Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Er moet een gegronde reden zijn en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit.
  • Een voornaam veranderen is gemakkelijker. Er moet nog altijd een reden opgegeven worden, maar de wet is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren.
  • Verbetering van naam: Indien er in de geboorteakte een fout geslopen is, kan deze enkel verbeterd worden door een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. Dergelijk vonnis kan aangevraagd worden door een advocaat. Bij een spellingsfout (misslag) kan de ambtenaar na gunstig advies van de procureur des Konings daarvan in de rand van de geboorteakte een melding maken en wordt je naam verbeterd.

Voor meer informatie kan je op de federale website kijken.

Procedure

  • Motivatiebrief schrijven t.a.v. de FOD Justitie.
  • De gemeente wordt per brief op de hoogte gesteld van de beslissing en stuurt een uitnodiging naar de betrokkene.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart

Bedrag

Afhankelijk van de beslissing van de federale overheid.

Regelgeving

Contactinformatie