adviezen voor manifestaties

Organisatoren van allerhande manifestaties (fuiven, Sint-Maartensvuren, vuurwerk of mega-manifestaties) doen hiervoor een aanvraag bij de preventiedienst.

Wil je een fuif organiseren, dan kan je hier het fuifcharter downloaden. Hierin vind je alle informatie over de verplichtingen die je hebt als organisator. Zo moet je elke manifestatie minstens twee maanden op voorhand aanvragen. Ook voor het organiseren van andere manifestaties is deze aanvraag nodig.

Er bestaat ook een gemeentelijk reglement op de vuren. Wie een (feest)vuur wil organiseren moet voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming aan de burgemeester vragen. Je neemt hiervoor contact op met het team preventie.  
Er wordt ook een waarborg van 50 euro gevraagd. Deze waarborg krijg je terug indien het afval en de verbrandingsresten opgeruimd werden.

Voor het gebruik van vuurwerk geldt de volgende regeling:

  • Voor vuurwerken tot 500 gram pyrotechnisch sas is een toelating van de burgemeester vereist.
  • Voor vuurwerken met een inhoud van meer dan 500 gram pyrotechnisch sas is een beslissing van het schepencollege nodig. Deze beslissing komt er na een onderzoek van de betrokken diensten. Contacteer hiervoor tijdig het team preventie.

Het aanvraagformulier voor het gebruik van vuurwerk kan je downloaden. 

Wens je meer te weten over het organiseren van fuiven of andere manifestaties? Dan kan je steeds terecht bij het team preventie.

Contactinformatie