machtiging waterlopen

Bij het uitvoeren van werken aan waterlopen is een machtiging verplicht.

Procedure

  • Indienen aanvraag aan de balie leefomgeving
  • Ontvangen machtiging

Wat meebrengen

  • Beeldmateriaal
  • Liggingsplannen
  • Uitvoeringsplannen
  • Toelichtingsnota

Bedrag

gratis

Contactinformatie