leegstand: bezwaar tegen opname in register

Als een woning/gebouw langer dan één jaar leegstaat kan het pand opgenomen worden op het leegstandsregister.
Als eigenaar van een leegstaand pand word je op de hoogte gebracht van de vaststelling van leegstand door een brief.

Je kan bezwaar aantekenen tegen de opname van je pand in het leegstandsregister.

Voorwaarden

Het bezwaar moet ingediend zijn binnen 30 dagen volgend op de dag van ontvangst van het dossier. 

Procedure

  • Invullen en
    • per aangetekend schrijven opsturen van het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen
    • per afgifte in het NAC tegen ontvangstbewijs.
  • Het schepencollege bevestigt binnen de 15 kalenderdagen de ontvangst van het bezwaarschrift.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de 90 dagen een beslissing over het beroep.

Wat meebrengen

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Contactinformatie