landbouwtellingen

Alle landbouwers, die geselecteerd zijn door de FOD Economie, worden jaarlijks in het kader van de landbouwtelling ondervraagd over de oppervlakte van hun verschillende teelten, het aantal dieren dat zij opkweken naar soort en de omvang van de arbeidskrachten die zij in hun bedrijf tewerkstellen.

Voor landbouwbedrijven die hun bedrijfszetel in België hebben en gronden bewerken in de gemeente Houthalen-Helchteren waarvan de opbrengst dient voor de verkoop.

Voorwaarden

  • De landbouwtelling dient te worden uitgevoerd tussen 1 en 31 mei.
  • Jaarlijkse telling is een steekproef.
  • Om de 4 jaar dient een volledige landbouwtelling ingericht te worden.

Procedure

  • De landbouwer wordt schriftelijk uitgenodigd
  • Afgeven uitnodiging
  • Invullen cijfergegevens over plantenteelt en veeteelt samen met medewerker

Wat meebrengen

  • Cijfergegevens over zijn plantenteelt en veeteelt
  • Uitnodiging

Bedrag

Gratis

Contactinformatie