Een elektronische identiteitskaart voor kinderen met de Belgische nationaliteit, jonger dan 12 jaar.

 • De kids-ID is 3 jaar geldig.
 • Is nodig om binnen Europa te reizen.
 • Bevat een chip waardoor je kind de kaart kan gebruiken om veilig te chatten of om zich te identificeren bij internet en andere diensten. In onze gemeente kan de kaart reeds gebruikt worden in de bibliotheek, daar vervangt ze de lezerskaart.
 • De kids-ID is aanzienlijk veiliger dan het bestaande witte kartonnen kaartje. Ze biedt extra bescherming als je kind in een noodsituatie verkeert dankzij het telefoonnummer op de achterzijde.
 • Als je kind verloren loopt of slachtoffer is van een ongeluk of misdaad, kunnen de ouders of verwanten snel bereikt worden via dit noodnummer. Daarvoor moet je als ouder eerst de kaart activeren op volgende website.
 • Heb je nog vragen, raadpleeg dan volgende site.
 • Een kids-ID is een beveiligd document.

Opgelet!

 • Niet alle landen aanvaarden de kids-ID als geldig identiteitsdocument.
 • Om te weten in welke landen de kids-ID aanvaard wordt als reisdocument, kan je best de tabel raadplegen die werd opgesteld door de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Voor elk vertrek naar het buitenland is het daarom aangeraden zich te informeren over de vereiste reisdocumenten.

Website: www.diplomatie.belgium.be

Voorwaarden

 • Een kids-ID kan enkel aangevraagd worden door de persoon die het ouderlijk gezag heeft over het kind.
 • Een Belgisch kind, jonger dan 12 jaar moet in het bezit zijn van een geldig kids-ID, dat het paspoort vervangt voor reizen binnen Europa.

Procedure

 • Aanvragen kids-ID bij de balie burgerzaken
 • Afwachten en ontvangen brief van Zetes waarin de codes vermeld staan
 • Ophalen nieuwe kids-ID aan balie burgerzaken
 • Activeren nieuwe kids-ID met de ontvangen codes

Het is raadzaam dat ouders de kids-ID voor hun kinderen gemiddeld 15 dagen voor het vertrek naar het buitenland aanvragen. Deze termijn is vereist voor de aanmaak en levering van de kids-ID.

Wat meebrengen

 • Pasfoto (zie strenge richtlijnen)
 • Indien van toepassing: oude witte kaartje of vervallen kids-ID
 • Indien van toepassing: PV verlies of diefstal opgesteld door team Burgerzaken

Bedrag

 • Gewone procedure: 6,30 euro
 • Spoedprocedure: 79 euro (
 • Zeer dringende procedure: 120 euro 
 • Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering: 90 euro 

Gelijktijdige aanvraag spoedprocedure en zeer dringende procedure van een 2e kids-ID binnen hetzelfde gezin: 52,3 euro

Contactinformatie