jeugdraad

Houthalen-Helchteren telt 1 jeugdverenigingen, verdeeld over de verschillende wijken en erkend in de gemeentelijke jeugdraad.

Het gemeentebestuur ondersteunt de jeugdverenigingen financieel en inhoudelijk, neemt het secretariaat van de jeugdraad waar, bezorgt de inhoud tijdens de opmaak van het overkoepelend meerjarenplan, verstrekt alle inlichtingen voor en over jeugdverenigingen, ... 

Voor meer informatie kan je het team cultuur en jeugd rechtstreeks contacteren.

Lokale actoren jeugd- en jongerenwerk 
Naast de jeugdverenigingen zijn er nog heel wat organisaties in Houthalen-Helchteren die zich bezig houden met jeugdwerk of activiteiten voor de doelgroep jongeren:

Extra's voor jeugd vind je ook terug bij

Over het Jeugdwelzijnswerk Meulenberg kan je meer info krijgen bij Tim Claessens, tel. 011 91 71 44 of per e-mail.

Het team maatschappelijke participatie heeft naast haar jeugdwelzijnswerkers in De Standaard en in Houthalen-Oost ook nog andere organen die zich richten naar jongeren, zoals de lokale integratiedienst, de diversiteitsraad, ... . 
Alle info over de jeugdwerkingen vanuit het team maatschappelijke participatie? 
Bel 011 29 00 00 of mail.