hulpverleningsproject Ikaros

  • Ikaros biedt hulp en begeleiding m.b.t. de problematische opvoedingssituatie en de schoolproblematiek in allochtone, kansarme en multiprobleemgezinnen.
  • Zij willen op korte termijn de gezinnen concrete vaardigheden en technieken aanleren om op een andere manier met de problemen om te gaan en beogen een laagdrempelige aanpak voor de beschreven gezinnen naar de hulpverlening toe, zodat de doelgroep beter wordt bereikt en meer gezinnen deelnemen aan de voor hen nodige hulpverlening.
  • Ikaros, Oudstrijderslaan 44 E, Houthalen, 011 72 80 79 of 0478 56 20 86

Contactinformatie