huwelijk: aangifte

Voor de voltrekking van het huwelijk dient er een huwelijksaangifte te gebeuren bij de Burgerlijke Stand. Minstens één persoon dient gedomicilieerd te zijn in Houthalen-Helchteren.

Bijkomende info: 

 • De huwelijksdatum en -uur kunnen een jaar op voorhand vastgelegd worden.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand moet in het kader van de administratieve vereenvoudiging zelf de documenten voor jou verzamelen om een huwelijksaangifte te kunnen opstellen. Let wel, het betreft hier enkel de documenten die opgesteld of overgeschreven werden in België.
 • Deze documenten zijn vrijgesteld van zegelrecht en worden gratis afgeleverd.
 • Documenten opgesteld in het buitenland dienen vertaald te worden naar het Nederlands door een beëdigd vertalen (uit België) en dienen gelegaliseerd.
 • Voor inlichtingen i.v.m. de legalisatie kan je je wenden tot de Burgerlijke Stand of de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden

Huwelijksvoorwaarden zijn:

 • Minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
 • Toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk.
 • Gebrek aan verwantschap: de wet verbiedt huwelijken tussen mensen die onderling een te nauwe bloedband of aanverwantschap hebben. De koning kan, om gewichtige redenen, het verbod tot huwelijk tussen aanverwanten opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van justitie.
 • Verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toelaat. Bigamie is in België een strafbaar feit.

Procedure

 • Eerste bezoek: meedelen huwelijksdatum en –uur
 • Tweede bezoek: ondertekenen akten en eventueel meedelen namen getuigen als het huwelijksdossier volledig in orde is.

Wat meebrengen

Bij de eigenlijke huwelijksaangifte op het gemeentehuis dienen beide partners volgende documenten voor te leggen:

 • Een afschrift van de geboorteakte, af te halen in de gemeente waar men geboren is. Geen internationale uittreksels of modellen!
 • Een bewijs van identiteit (kopie van de identiteitskaart, internationaal paspoort,…)
 • Een bewijs van nationaliteit
 • Een bewijs van woonst
 • Een bewijs van ongehuwde staat. En indien men reeds eerder gehuwd was, een echtscheidingsakte, een vonnis van echtscheiding of een overlijdensakte van de vorige partner.
 • Een getuigschrift van wetgeving (certificat de coûtume) af te halen door de partner van vreemde nationaliteit bij zijn/haar Consulaire vertegenwoordiging in België
 • Voor minderjarigen: een machtiging van de jeugdrechter
 • En indien nodig een attest van huwelijkscontract afgeleverd door de notaris

Opmerking: als de benodigde documenten opgesteld werden in België, hoef je zelf niets te doen. Dan verzamelen wij die voor jou.

Bedrag

15 euro (dossierkosten, trouwboekje, voltrekken trouwplechtigheid)

Contactinformatie