grondverhandeling: info

Opvragen van informatie met betrekking tot:

 • Aankoop van gronden door de gemeente
 • Aktes m.b.t. grond
 • Concessies
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Recht van opstal
 • Ruiling van gronden
 • Verkoop van gemeentelijke gronden

Procedure

 • Aanvragen informatie via mail, telefoon, brief of aan de balie leefomgeving
 • Ontvangen antwoord

Wat meebrengen

 • Metingsplan
 • Uittreksel kadasterplan

Bedrag

Gratis

Contactinformatie