Kinderopvang genomineerd voor Gouden Kinderschoen

De Gouden Kinderschoen bekroont de inzet en investeringen van lokale besturen op het vlak van kinderopvang. Onze kinderopvang 'Gelijke kansen voor elk kind' is genomineerd voor deze prijs.

We hebben jouw stem nodig om te winnen! 

Ons bestuur zet sterk in op het terugdringen van kinderarmoede.

Deze doelstelling leidde in 2014 onder meer tot een actieplan rond buitenschoolse opvang. Een succesvolle samenwerking tussen 12 kleuter- en lagere scholen uit het gemeentelijk, vrij en het gemeenschapsonderwijs, het OCMW, het Huis van het Kind en het gemeentebestuur leidt tot kwaliteitsvolle opvang.

De scholen stellen lokalen ter beschikking en het lokaal bestuur zorgt voor personeel en de eigenlijke organisatie. Het aanbod zoals openingsuren en tarieven en de bereikbaarheid en kwaliteit van de opvang is voor elk kind hetzelfde. Bijna 2000 kinderen maken gebruik van de opvang.

gepubliceerd op
10
mrt
2017

Contactinformatie