gezinnen met kinderen

Voor wie?

We richten ons naar kinderen, jongeren en gezinnen met ernstige psychosociale of psychiatrische problemen. Deze problemen kunnen zich voordoen op verschillende terreinen. Moeilijkheden bij het kind (depressie, ADHD, extreem verlegen,...). Moeilijkheden bij de ouders (echtscheiding, koppelconflicten, problematisch verleden,...). Situatiegebonden moeilijkheden (financiële problemen, werkloosheid,...).

Dit gebeurt in een breed intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vleugels van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg West-Limburg.

Doel?

De doelstelling van deze hulpverlening is zowel preventief als genezend zorg dragen voor deze kwetsbare doelgroep die in de dagelijke hulpverlening onvoldoende aan bod komt. 

Contactinformatie