gemeentesecretaris

Wim Haest is de gemeentesecretaris van Houthalen-Helchteren.

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor :

  • de algemene leiding en coördinatie van de gemeentediensten
  • het personeel
  • de voorbereiding van alle dossiers die aan college en gemeenteraad worden voorgelegd
  • de voorbereiding van de vergaderingen van college en gemeenteraad
  • de opmaak van de verslagen van vergaderingen van college en gemeenteraad
  • algemeen beleidsadvies aan het bestuur
  • de medeondertekening van uitgaande briefwisseling en documenten namens college en gemeenteraad
  • het opvolgen van de uitvoering van de beslissingen van college en gemeenteraad

De gemeentesecretaris treedt op als tussenpersoon tussen de politieke verantwoordelijken en de gemeentelijke diensten.

Bij de uitoefening van zijn taken wordt hij bijgestaan door de medewerkers van het beleidssecretariaat.

Waar kan je ons bereiken?